Oferta

Do zakresu działań kancelarii należy w szczególności:

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, oraz organami i urzędami,
  • sporządzane pism procesowych, opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie, negocjowanie projektów umów,
  • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych
  • Oferta dla przedsiębiorców obejmuje stałą obsługę w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,
  • cywilnego i zamówień publicznych.

Możliwa jest indywidualizacja zakresu stałej obsługi dla każdego klienta.